5 Star Visit Wales accomodation in Bala, Plas yn Dre


Cerddwyr Beicwyr


Mwy na tafarn yn unig

Cysylltwch a ni yn uniongyrchol i archebu ein ystafelloedd am y prisiau gorau

Rydym yn hoff o gymysgu'r hen hefo'r newydd, traddodiadol efo'r cyfoesol er mwyn ddarparu'r gwasanaeth gorau ar gyfer ein gwesteion yn ein hadeilad rhestredig.

Ymlaciwch yn ein llofftydd moethus, ciniawa ar fwyd sydd wedi coginio yn arbennig ar eich cyfer gan ein cogydd, neu ddadflino yn ein snyg bar efo llyfr o'n llyfrgell.

Mae Plas Yn Dre wedi lleoli, yn gyfleus, ar stryd fawr Y Bala. Mae Bala yn gartref i Llyn Tegid, y llyn naturiol mwyaf yng Nghymru sydd yn denu pobl o hyd a lled y byd i fanteisio ar y cyfleusterau mae'r llyn yn ei gynnig. Mae Bala yn dref wledig a phrysur efo hanesion eang fel creu sanau i'r teulu brenhinol ac yn cyn gartref i enwogion megis Mary Jones a Betsi Cadwaladr.

Mae Plas Yn Dre wedi bod yn fusnes teuluol ers 1990 ond cafodd ei drawsnewid yn 2017 i gynnwys ychwanegu 9 ystafell ar gyfer gwesteion. Mae'r adeilad wedi cael ei addasu wrth gadw nifer o nodweddai traddodiadol ac wedi dodrefnu i fod yn foethus ac yn gyfforddus. Mae'r trawsnewid wedi gwneud gwyrthiau i edrychiad Plas Yn Dre a hoffwn eich gwahodd draw am ddiod yn un o'n bariau clyd neu ystafell fwyta neu i dreulio noson yn ein llofftydd rhagorol. Mae'r cynnig yn ymestyn i gwn  sydd yn gallu bihafio. Ein bwriad o'r cychwyn oedd darparu ystafelloedd steilus ac i weini bwyd sydd wedi ei baratoi wrth ddefnyddio cynhwysion lleol mewn awyrgylch llaes.

Gallwn drefnu i rentu beic i chi fynd feicio o amgylch y Bala, cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth

Desg flaen ar agor 24 awr.

image

Aros

image

Bwyd

image

Yfed

image

Cynigion