Bwyd

Rydym yn gweini bwyd mae pobl yn mwyhau ei fwyta gan ddefnyddio cynhwysion lleol.

 

Rydym yn gweini bwyd mae pobl yn mwyhau ei fwyta gan ddefnyddio cynhwysion lleol. Mae'r ystafell fwyta wedi cael ei gynllunio yn ystafell anffurfiol lle bydd ein gwesteion yn gallu ymlacio. Mae'r ystafell wedi llenwi efo byrddau a chadeiriau hynafol. Canmolwch eich bwyd efo gwydr o win oddi ar ein rhestr gwin eang neu gwrw o ein hamrediad o gwrw lleol.

Mae ein bwyd yn cael ei baratoi yn arbennig ar eich cyfer gan ein cogyddion profiadol. Mae ganddynt falchder mawr yn safon ac edrychiad y prydau maent yn gweini. Rydym yn defnyddio cynhwysion o safon uchel sydd wedi cael ei brynu, pan y, bosib, yn lleol. Mae y rhan helaeth o'r bwyd ar y fwydlen yn defnyddio ci o ffermydd lleol. Mae'r fwydlen yn newid yn aml er mwyn sicrhau fod y cynhwysion yn dymhorol ac o safon uchel.

Saesneg yn unig...

Bwydlen - (Ddydd Llun i ddydd Sadwrn )

Bwydlen Plant

Vegan Menu

Gluten Friendly Menu

Sandwich Menu

Sunday Menu

Dessert Menu