Aros

Moethusrwydd, cyfleustra a chysur.

 

YSTAFELLOEDD


Mae moethusrwydd, cyfleustra a chysur yn cael ei gynnig yn ein hystafelloedd Clasurol. Ystafelloedd eang ac ymarferol.

Roedd creu ystafelloedd moethus gyda steil ar blaen ei meddyliau wrth gynllunio'r llofftydd.

Mae sicrhau bod ein gwesteion yn gallu ymlacio a chael y teimlad o adfywio yn bwysig iawn i ni. Petaent am ddiwrnod o ymlacio llwyr neu am ddiwrnod anturus o gwmpas Gogledd Cymru. Mae peiriannau Nespresso ar gael ar geisiadau.

image

Ystafelloedd Clasurol


Gan ein bod yn gwerthfawrogi mor bwysig ydi cysylltu hefo'r we, mae pob ystafell yn gallu derbyn cyswllt cyflym i'r we. Mae'r llofftydd hefyd yn elwau o deledu LED 32" peiriannau coffi modern a matresi cyfforddus.

Am gost fach ychwanegol mae'n rhai o'r Ystafelloedd Clasurol yn addas ar gyfer pobl efo cwn.

Archebwch Ystafell


Ystafelloedd Uwchraddol


Mae ein hystafelloedd Uwchraddol yn fwy o ran maint ac wedi lleoli yn y rhan flaen o'r adeilad

Archebwch Ystafell

image


image

Ystafell Weithredol


Mae ein hystafell Weithredol yn fwy eto efo ardal ychwanegol sydd yn cynnwys gwely soffa. Ardal berffaith i ddadflino ar ôl diwrnod o waith neu ddiwrnod allan efo'r teulu.

Mae gwely ychwanegol ar gael yn y rhan mwyaf o'r ystafelloedd ar gyfer plant (cost fach ychwanegol)

Archebwch Ystafell

Mae Croeso Cynnes yn eich disgwyl.


Mae Plas Yn Dre yn encil traddodiadol gydag awyrgylch anffurfiol ac gyfeillgar, wedi lleoli ar leoliad distaw gyda safonau uchel. Mae pob llofft efo En-suite wedi addurno yn rhagorol.

Er mwyn sicrhau bod eich profiad yn Plas Yn Dre yn un pleserus, byddwn yn ymdrechu i lenwi eich gofynion pan yn bosib.

Mae'r llofftydd ar gael unrhyw adeg ar ôl 2.00pm yn yr wythnos a 4.00pm ar ben wythnos a gofynwyn yn garedig i westeion adael y llofftydd erbyn 10.00am ar ei diwrnod olaf. Mae ddigonedd o lefydd i barcio ond bydd rhaid cofrestri eich modur yn y dderbynfa.

Yn glodfawr am yr awyrgylch cyfeillgar, efo cymysg da or draddodiadol a’r chyfoes mae Plas Yn Dre yn gallu cynnig darpariaeth ar gyfer pob math o ymwelwyr - gwaith neu wyliau.

Desg flaen ar agor 24 awr.